Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-29689/2015
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 17416/2015-1000-39480
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 175/2015, 09.09.2015, 3. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 504/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)