Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na organizáciu neformálnych podujatí na vysokej úrovni počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016
Číslo materiálu: UV-40731/2015
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 41/2015-OLOG
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 190/2015, 09.12.2015, 10. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 673/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)