Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2015 – nové znenie
Číslo materiálu: UV-41498/2015
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 81/2015-OHOK
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: bod B. 1 uznesenia vlády SR č. 151/2015
Rokovanie: 190/2015, 09.12.2015, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 672/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)