Materiál programu rokovania

Názov: Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky - nové znenie
Číslo materiálu: UV-21346/2016
Rezort: SŠHR SR
Rezortné číslo: 2016/01074-1 PRED
Predkladateľ: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 19. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 291/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)