Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie predsedu a vymenovanie nového predsedu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
Číslo materiálu: UV-21426/2016
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 43277/2016/13
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 276/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)