Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch samitu predsedov vlád krajín V4 (Praha, 8.6.2016)
Číslo materiálu: UV-21521/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 491.036/2016-2TEO
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 98/1995
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)