Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Číslo materiálu: UV-21525/2016
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-2462/2016-110/8045
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 288/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)