Materiál programu rokovania

Názov: Informácia z 91. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2016
Číslo materiálu: UV-21675/2016
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)