Materiál programu rokovania

Názov: Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom na samit Organizácie Severoatlantickej zmluvy v dňoch 8.- 9. júla 2016 vo Varšave
Číslo materiálu: UV-21781/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 350.461/2016-OBEP
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 16/2016, 07.07.2016, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 278/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)