Materiál programu rokovania

Názov: Zdôvodnenie výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie
Číslo materiálu: UV-34271/2016
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/020695/2016-262
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Na základe „Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011“ z 8.decembra 2011
Rokovanie: 36/2016, 16.11.2016, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 517/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)