Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-34270/2016
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2016-24840/47336:1-sekr.
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 36/2016, 16.11.2016, 6. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 518/2016
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)