Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o splnení úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2014 - 2015
Číslo materiálu: UV-36177/2016
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S09424-OZS-2016
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 388 zo dňa 8. júla 2015
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)