Materiál programu rokovania

Názov: Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 15.-16. decembra 2016 v Bruseli
Číslo materiálu: UV-37003/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 443.254/2016-EUPO2
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády SR č. 98/1995
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 554/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)