Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vypovedanie Administratívnej dohody medzi Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a vládou Slovenskej republiky a ukončenie členstva Slovenskej republiky v UNIDO
Číslo materiálu: UV-37433/2016
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 31330/2016-4230-62738
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: iniciatívny návrh
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 560/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)