Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-37765/2016
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/018712/2016-422
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Iniciatívny materiál - návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 564/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)