Materiál programu rokovania

Názov: Režim vysporiadania pohľadávky - návrh
Číslo materiálu: UV-V-385/2016
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: MZ-V-45/2016-OKM-ZU
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 39/2016, 07.12.2016, I. bod programu
Stupeň utaj.: Vyhradený
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 567/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)