Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-9306/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1409/2017-110/1753
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Rokovanie: 47/2017, 22.02.2017, 4. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 85/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)