Materiál programu rokovania

Názov: Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia
Číslo materiálu: UV-9522/2017
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/001664
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012
Rokovanie: 47/2017, 22.02.2017, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 87/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)