Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia
Číslo materiálu: UV-12838/2017
Rezort: MO SR
Rezortné číslo: OdMV-25/6-2017/OMPV
Predkladateľ: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Čl. 86 písm. k) Ústavy SR
Rokovanie: 52/2017, 29.03.2017, 2. bod programu
Materál: Vypustený

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)