Zoznam uznesení zo dňa 15. októbra 2002

o demisii vlády Slovenskej republiky