Zoznam uznesení zo dňa 23. februára 2005

k návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu Trestného zákona
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1136 z 24. novembra 2004 k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Truthheim Invest LLC za účelom dostavby a následnej prevádzky Novostavby Slovenského národného divadla
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2005