Zoznam uznesení zo dňa 5. mája 2003

Uznesenie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov