Zoznam uznesení zo dňa 13. februára 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Brezno a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom vo Švajčiarskej konfederácii 19. februára 2008
k návrhu dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2008
k návrhu na odvolanie prednostu a na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Senci
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Prešove