Zoznam uznesení zo dňa 2. apríla 2008

k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k správe o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2007
k návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania
k návrhu na vymenovanie generálneho komisára expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO Šanghaj 2010
k národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2008
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom vo Švajčiarskej konfederácii 14. apríla 2008
k Memorandu o porozumení pre spoločnú kandidatúru Slovenskej republiky a Rakúskej spolkovej republiky o sídlo Európskeho inovačného a technologického inštitútu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach