Zoznam uznesení zo dňa 1. apríla 2001

k návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch)