Zoznam uznesení zo dňa 3. júna 2001

k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 268 z 21. marca 2001 ... - TAJNÉ !