Zoznam uznesení zo dňa 7. októbra 2009

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
k správe o obsahovom zameraní a stave pripravenosti zavedenia vzdelávania zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Tureckej republike 13. októbra 2009
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi obrany SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2009
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2010 a rozpočtový výhľad na roky 2011 a 2012
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 659 z 23. 9. 2009 k návrhu účasti delegácie SR na 35. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO Paríž, 6. až 23. 10. 2009
k návrhu na úpravu pravidiel činnosti dôchodkových správcovských spoločností
k otázke kontroly účelnosti vynaloženia finančných prostriedkov
m návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ