Zoznam uznesení zo dňa 4. marca 2001

k návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o verejnej službe
k návrhu zákona Zákonník práce
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov