Zoznam uznesení zo dňa 27. decembra 2003

k návrhu na poskytnutie pomoci pri záchranných prácach obetiam zemetrasenia v Iránskej islamskej republike rezortom ministerstva vnútra v spolupráci s dobrovoľnými záchranárskymi združeniami - prijaté per rollam