Zoznam uznesení zo dňa 17. februára 2010

k analýze sociálno-ekonomickej situácie Trnavského samosprávneho kraja a okresov Skalica a Senica a návrhom na zlepšenie v ich sociálnej a hospodárskej oblasti
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2010
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na analýzu sociálno–ekonomickej situácie Trnavského samosprávneho kraja a okresov Skalica a Senica a návrhom na zlepšenie v ich sociálnej a hospodárskej oblasti