Zoznam uznesení zo dňa 27. augusta 2001

k rozpracovaniu možných variantov riešenia situácie v Devín banke, a.s.