Zoznam uznesení zo dňa 30. augusta 2001

k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002
k dodatku návrhu programov v rozpočte na rok 2002 za kapitolu Úradu vlády SR
k návrhu na riešenie rozvojových potrieb siete zahraničnej služby v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v roku 2001
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
k návrhu kandidátov na členov regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Filipínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických pasov alebo úradných pasov Filipínskej republiky
k dodatku č. 1 zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2001