Zoznam uznesení zo dňa 27. marca 2003

k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Severoatlantickej zmluve