Zoznam uznesení zo dňa 16. augusta 2006

k návrhu na odvolanie prednostov krajských úradov a na vymenovanie do týchto funkcií
k návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006
k návrhu zákona o poskytnutí vianočného príspevku poberateľovi dôchodku a o doplnení zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2005 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2007, obsahujúcim predpokladanú sumu rozpočtových prostriedkov potrebných na jej realizáciu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 – 1. verzia
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2006
k návrhu na odvolanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu ďalšieho postupu v procese privatizácie časti majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 157 zo 16. februára 2005 - k návrhu na zmenu podpredsedu Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu a uznesenia vlády SR č. 1051 z 21. decembra 2005 - k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Správnej rady Slovenského pozemkového fondu a úpravu uznesenia vlády SR č. 680 z 9. augusta 2006 - k návrhu na odvolanie predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady a Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Bratislave