Zoznam uznesení zo dňa 24. februára 2004

K návrhu na povolenie vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany strážených objektov a na zabezpečenie verejného poriadku - Dôverné