Zoznam uznesení zo dňa 4. júla 2006

k návrhu na odvolanie vedúcej Úradu vlády Slovenskej republiky
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2006
o podaní demisie vlády Slovenskej republiky