Zoznam uznesení zo dňa 23. novembra 2005

k návrhu politiky pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP)
k návrhu aktualizácie koncepcie systému finančného riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike
k návrhu na zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2005 v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR
Uznesenie
k návrhu účasti delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Konferencii Euro-stredomorského partnerstva EUROMED v Barcelone 27. a 28. novembra 2005
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2005
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Márie Demeterovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (tlač 1330)
k návrhu inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013
k správe o problematike výstavby kórejských investorov KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis
k návrhu koncepcie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky
k návrhu na vyslanie strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine
k návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Trvalá sloboda a návrhu na vyslanie ženijnej stavebnej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie ISAF v Afganistane
k návrhu na vyslanie čaty logistickej podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky do misie KFOR
k návrhu príspevku Slovenskej republiky do akcie EÚ na podporu misie Africkej únie (AÚ) AMIS II v Sudáne/Darfúre
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho satelitného navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou
k návrhu na zabezpečenie účasti delegácie SR na 11. zasadnutí Generálnej konferencie UNIDO, ktorá sa uskutoční 28. novembra až 2. decembra 2005 vo Viedni
k správe o vydaných opatreniach v súvislosti s aviárnou influenzou
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
k návrhu zmeny a doplnení štatútu Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky