Zoznam uznesení zo dňa 21. júla 2004

k návrhu na zrušenie bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 742 zo 14. júla 2004 k návrhu postupu sprístupnenia častí investičných zmlúv s PSA Peugeot Citroën, KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis v zmysle § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - prijaté per rollam