Zoznam uznesení zo dňa 29. septembra 2008

k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 551 z 20. augusta 1996 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Kanady pri turistických a obchodných cestách nepresahujúcich 90 dní
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1082 z 8. decembra 1999 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Austrálskeho zväzu a štátnych občanov Nového Zélandu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania známych teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti
k návrhu na doplnenie a zmenu uznesenia vlády SR - Vyhradené