Zoznam uznesení zo dňa 21. novembra 2007

k správe o zdravotnom stave lesov
ku konvergenčnému programu Slovenska na roky 2007 až 2010 –aktualizácia 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2007
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady SR (tlač 500)