Zoznam uznesení zo dňa 16. júla 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a okresu Topoľčany a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu na poskytnutie odmien prednostom krajských školských úradov za I. polrok 2008
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2008 č. 01/2008
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2008
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosti Leier Baustoffe SK s. r. o., Bratislava a T-Systems Slovakia s. r. o., Košice
k strategickým cieľom eHealth - kľúčovému nástroju informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Považskej Bystrici
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na analýzu sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a okresu Topoľčany a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti