Zoznam uznesení zo dňa 14. augusta 2009

k návrhu na odškodnenie pozostalých po obetiach banského nešťastia vo Východnej šachte Bane Handlová v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a. s. PrievidzaNávrh na odškodnenie pozostalých po obetiach banského nešťastia vo Východnej šachte Bane Handlová v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a. s. Prievidza
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 717/2008 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 717/2008 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011
k návrhu na určenie termínu predloženia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 na rokovanie vlády SRNávrh na určenie termínu predloženia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 na rokovanie vlády SR