Zoznam uznesení zo dňa 14. novembra 2002

k návrhu na postup členov vlády podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov pri prerokúvaní vládnych návrhov zákonov v Národnej rade SR