Zoznam uznesení zo dňa 4. júla 2006

k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov ministerstiev
k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky