Zoznam uznesení zo dňa 11. decembra 2003

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry