Zoznam uznesení zo dňa 6. júna 2001

k Plánu národného rozvoja
k návrhu dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001
k stavu záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie
k návrhu na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie
k Finančnému memorandu programu ISPA pre rok 2001 „Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov“
k informácii o priebehu verejnej obchodnej súťaže na predaj majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom v Bratislave