Zoznam uznesení zo dňa 30. novembra 2007

k návrhu na spojenie hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky o prijatí vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 (tlač 366) s hlasovaním o dôvere vláde Slovenskej republiky