Zoznam uznesení zo dňa 8. októbra 2006

k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013
k návrhu systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 – základná verzia
k návrhu stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
k systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
Uznesenie
k zdôvodneniu a návrhu na vytvorenie Operačného programu pre Ministerstvo hospodárstva SR na roky 2007 – 2013
k návrhu na vytvorenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti
k návrhu Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 – 2013 (1. verzia)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a o uľahčení vydávania víz pre držiteľov služobných pasov