Zoznam uznesení zo dňa 10. septembra 2001

k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 27. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o deťoch v New Yorku