Zoznam uznesení zo dňa 5. februára 2010

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Estónskej republiky vedenej predsedom vlády Estónskej republiky Andrusom Ansipom v Slovenskej republike 7. a 8. februára 2010
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR